Information & frågor

 

Så här fungerar det!

 

Välj i vilken typ av förvaring din båt skall övervintra.

Välj också vilken service vi skall göra på båt och motor.

 

Du kommer att erhålla detaljerad offert för just din båt.

 

Båten lämnas av dig i vattnet vid båthotellet eller hämtar vi båten på båttrailer eller kranbil efter överenskommelse. Gäller Göteborg med omnejd.

 

Vi har en gällande verksamhetsförsäkring i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän AB. Denna innehåller en ansvars-försäkring som omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada till följd av sådan ersättningsbar skada enligt allmänna kadeståndsrättsliga regler samt  allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.

Försäkringsbelopp: 10 miljoner kronor.

Dock skall din båt som förvaras hos oss vara helförsäkrad hos valfritt försäkringsbolag.

 

 

Klicka här för servicealternativ och offertförfrågan.

 

 

 

Vanliga frågor:

 

Fråga:  Kan jag välja endast förvaring av båten och göra egna jobb? 

Svar: Ja, ni väljer själv vad vi skall göra samt vad ni själv önskar göra. Ni erhåller offert på exakt det ni valt . Ni kan också komplettera senare om ni önskar ytterligare service eller underhåll.

 

Fråga:  Kommer jag åt båten vid inomhusförvaring?           

Svar: Ja, men endast efter överenskommelse då lokalen är låst och larmad. Vill du själv arbeta med båten kan vi ev. ställa ut den på våren när ni tycker det är lämpligt.

 

Fråga:  Kan jag själv göra jobb inomhus?

Svar: Generellt sett, nej. Undantaget mindre "fixande" efter överenskommelse.

 

Fråga:  Kan jag själv göra jobb utomhus eller i tälhall? 

Svar: Ja, utomhus och i främst en av tälhallarna, kan du själv arbeta med båten i princip när du vill. De jobb som tillåts är ex. bottenmålning och vaxning under förutsättning att andra båtar i hallen ej påverkas av detta. Dock är det då lämpligt att låna nyckel till grinden som är låst kvällstid.

 

Fråga:  När betalar jag? 

Svar: I samband med upptagning eller då båten kommer till oss så sänder vi en faktura för förvaring och upptagnings kostnad och ev. konservering. Övrigt underhåll och service betalas i samband med hämtning av båten.

 

Fråga: Finns det några speciella datum för senaste upptagning eller sjösättning? 

Svar: Nej, ni väljer själv önskade datum för er båt. Vi har dock stängt i Juli månad, och då sjösätter eller torrsätter vi inga båtar. Innan sista juni tömmer vi lokalerna och uppställningsplanen för städning. Självklart kan vi göra undantag om en båt skall ligga kvar hela sommaren. Dock skall avtalet då omtecknas om båten är kvar efter sista juni.

 

Fråga: Vad skall jag tänka på när jag lämnar båten på båthotellet? 

Svar: Lämna nycklar till båten, se till att båtens försäkringsnummer finns på avtalet samt att avtalet är undertecknat av båda parter.

 

Fråga: Vad händer om min båt får en skada orsakad av båthotellet? 

Svar: Båthotellet har en ansvarsförsäkring som täcker sådana händelser. Din båt måste dock alltid vara försäkrad vid förvaring. Även båtförsäkringen kan aktiveras vid sådan skada.

 

 


Copyright © All Rights Reserved