Information & frågor

 

Så här fungerar det!

 

Välj i vilken typ av förvaring din båt skall övervintra.

Välj också vilken service vi skall göra på båt och motor.

 

Du kommer att erhålla detaljerad offert för just din båt.

 

Båten lämnas av dig i vattnet vid båthotellet eller hämtar vi båten på båttrailer eller kranbil efter överenskommelse. Gäller Göteborg med omnejd.

 

Vi har en gällande verksamhetsförsäkring. Denna innehåller en ansvars-försäkring som omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada till följd av sådan ersättningsbar skada enligt allmänna kadeståndsrättsliga regler samt  allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.


Dock skall din båt som förvaras hos oss vara helförsäkrad hos valfritt försäkringsbolag.

 

 

Klicka här för servicealternativ och offertförfrågan.

 

 


 

Vanliga frågor:

 

Fråga:  Kommer jag åt båten i förvaringen?           

Svar: Ja, men endast efter överenskommelse då lokalerna är låsta och larmade. Vill du själv arbeta med båten kan vi ev. ställa ut den på våren när ni tycker det är lämpligt.

 

Fråga:  Kan jag själv göra jobb i varmhallen?

Svar: Generellt sett, nej. Ni kan utföra egna mindre jobb efter öberenskommelse. Bottenmålning är dock obligatoriskt och skall utföras av oss.

 

Fråga:  Kan jag själv göra jobb i tälhall? 

Svar: Ja, i främst en av tälhallarna, där kan du själv arbeta med båten i princip när du vill. De jobb som tillåts polering och vaxning samt mindre fixande, under förutsättning att andra båtar i hallen ej påverkas av detta. Bottenmålning är dock obligatoriskt och skall utföras av oss.

 

Fråga:  När betalar jag? 

Svar: I samband med upptagning eller då båten kommer till oss faktureras för förvaring och upptagnings kostnad samt konservering av motor. Övrigt underhåll och service faktureras under våren eller i samband med hämtning av båten.

 

Fråga: Finns det några speciella datum för senaste upptagning eller sjösättning? 

Svar: Nej, ni väljer själv önskade datum för er båt. Vi har dock stängt i Juli månad, och sista sjösättning på våren sker midsommarveckan. Sedan tömmer vi lokalerna och tälthallarna för städning. Om en båt skall ligga kvaröver sommaren debiteras sommarförvaring. Dock skall avtalet då omtecknas om båten är kvar efter midsommar.

 

Fråga: Vad skall jag tänka på när jag lämnar båten på båthotellet? 

Svar: Lämna nycklar till båten, se till att båtens försäkringsnummer finns på avtalet samt att avtalet är undertecknat.

 

Fråga: Vad händer om min båt får en skada orsakad av båthotellet? 

Svar: Båthotellet har en ansvarsförsäkring som täcker sådana händelser. Din båt måste dock alltid vara försäkrad vid förvaring. Även båtförsäkringen kan aktiveras vid sådan skada.